Medlemsvillkor för webbsöktjänsten thaiguiden.se

1. Allmänt

Dessa medlemsvillkor gäller mellan dig och ThaiGuiden (hädanefter kallat ”TG”, ”vi”, ”oss”) och de beskriver hur du som medlem får använda TG:s webb- & mobilsöktjänst thaiguiden.se.

När du registrerar dig som medlem på thaiguiden.se (genom att klicka på ”Skapa konto” under ”Bli medlem”) så godkänner du dessa medlemsvillkor.

Att vara medlem på Thaiguiden.se är helt gratis. För att bli medlem måste du ha fyllt 18 år.

Vi kan komma att göra ändringar i medlemsvillkoren. Innan sådan ändring träder i kraft informerar vi om det på thaiguiden.se och via e-post. Datum för senaste uppdateringen finns i det sista avsnittet nedan.

2. Registrering

När du registrerar dig som medlem måste du ange din e-postadress, alternativt verifiera ett giltigt tredjepartskonto (så som t.ex. Facebook). För att ditt medlemskap ska aktiveras måste du logga in enligt instruktioner som e-postas till dig direkt efter registrering (gäller ej tredjepartskonton).

Ditt konto på thaiguiden.se måste överensstämma med ditt riktiga förnamn och efternamn och om du lägger upp en bild får den inte föreställa någon annan person. Det är således inte tillåtet att ha flera olika konton.

Det är mycket viktigt att du inte uppträder under falskt namn när du publicerar en rekommendation eftersom företaget i så fall inte kommer att kunna placera kunden med det falska namnet och därför kommer kräva att uppgifterna om dem stryks, med hänvisning till att de inte skrivits av en av deras kunder.

För det fall du önskar avregistrera dig som medlem mailar du till kundtjanst på webbplatsens supportsida.

3. Så här uppför man sig på thaiguiden.se

Vi brinner för mänskligt samarbete, informationsfrihet och nytänkande. thaiguiden.se är en objektiv, levande söktjänst för utvärdering av företag. thaiguiden.se står för det sanna och sätter medlemmens åsikter i centrum.

Även om du och dina åsikter är viktiga för oss, får du inte göra precis vad som helst. För allas trevnad finns det regler som ska följas. Om vi finner överträdelser av gällande lag och/eller mot vad som står i dessa medlemsvillkor kan vi varna dig och/eller radera rekommendationer/medlemskonto. I allvarliga fall kan t.o.m. polisanmälan göras. Vill du göra en anmälan av någon medlem som du tycker bryter mot dessa medlemsvillkor eller i övrigt agerar olämpligt? Skicka in din anmälan till kundtjanst på webbplatsens supportsida.

Rekommendationer/omdömen

Som du säkert redan förstått blir rekommendationer/omdömen som du publicerar på thaiguiden.se offentliga för andra medlemmar och besökare på thaiguiden.se. Notera att det är ditt medlemsnamn som blir synlig för andra medlemmar och besökare på thaiguiden.se när du publicerar rekommendationer. Om du har valt att lägga upp en bild på dig själv blir den också synlig. Din e- postadress eller fullständiga namn visas aldrig.

Rekommendationer som du publicerar på thaiguiden.se ska beskriva din personliga upplevelse som kund, eller någon i din absoluta närhets upplevelse som kund, exempelvis person i samma hushåll eller någon i din kärnfamilj. Kom ihåg att det alltid är du som skriver en rekommendation som ansvarar för innehållet i densamma. Tips för hur man skriver bra och givande rekommendationer finns här

Den som vid något tillfälle genomför ett köp eller försöker köpa en tjänst eller en produkt från ett företag definierar vi som kund. Om kunden sedermera ändrar sig och vill häva köpet är denne fortfarande att betrakta som kund enligt vår definition. Vi kan komma att efterfråga kvitto, bekräftelse, fakturaunderlag eller annan typ av korrespondens med företaget som kan styrka att du varit kund hos företaget du rekommenderar. Sådan efterfrågan kan komma att ske maximalt ett år efter lämnad rekommendation. I de fall ett företag ger oss kontaktuppgifter i syfte att få hjälp att samla in fler omdömen, så tas möjligheten att efterfråga kvitto, bekräftelse, fakturaunderlag eller annan typ av korrespondens med företag bort. Företaget ifråga ansvarar för att listan med kontaktuppgifter som förmedlas till oss är korrekt och innehåller företagets tidigare kunder.

Otillåtna ageranden

Nedan listas exempel på vad som inte är tillåtet att göra på Thaiguiden.se.

Du får inte:

 • publicera falska rekommendationer.
 • publicera rekommendationer om samma företag under flera olika användarnamn.
 • publicera rekommendationer om det företag du är eller har varit anställd på och uttalanden om anställningsvillkor eller liknande uttalanden om tidigare arbetsgivare är därmed inte tillåtna.
 • publicera rekommendationer om sitt eget eller ett konkurrerande företag och får inte använda sig av felaktiga påståenden eller liknande om sin egen eller någon annans verksamhet.
 • publicera rekommendationer för att i ett senare skede söka ekonomisk vinning i utbyte mot att radera sin rekommendation. Det är inte tillåtet för företag att utge ersättning till kunder för att de ska publicera rekommendationer om företaget, detta för att det är viktigt att de rekommendationer som folk publicerar är av egen fri vilja där de inte har ekonomisk vinning för att svara eller på annat sätt vara partisk i sin bedömning av företaget.
 • använda thaiguiden.se i eget kommersiellt syfte, som t.ex. försäljning, genomförande av undersökningar eller reklam för någon produkt/företag eller tjänst. Naturligtvis har dock företagare rätt att i sin egen medverkan använda funktionerna i kommersiellt syfte, t ex besvara rekommendationer, informera om nyheter och erbjudanden.
 • använda thaiguiden.se som distributionskanal eller kontaktbas för kommersiella budskap, junkmail, spam, kedjebrev eller liknande.
 • ägna dig åt bedrägligt beteende.
 • använda thaiguiden.se för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt t.ex. upphovsrättsligt skyddat material eller som kan upplevas som stötande.

Du får inte publicera rekommendationer innehållande:

 • endast information om vad du kan ha hört om ett företag via hörsägen. Det är viktigt att rekommendationen baseras på din verkliga kundupplevelse hos företaget.
 • information om en konkurrerande verksamhet i din rekommendation om ett specifikt företag. Det är således förbjudet att promota eller på annat sätt hålla fram andra företag än det som sidan faktiskt handlar om.
 • falsk information.
 • ett språk som är stötande, rasistiskt, sexistiskt eller på något annat sätt är diskriminerande och olämpligt.
 • personliga påhopp. Vi vill uppmärksamma dig på att rekommendationer som innehåller personliga påhopp kan leda till ansvar enligt reglerna om förtal i brottsbalken. Exempel på vad som kan utgöra förtal är om du påstår att en person är brottslig eller skriver nedlåtande kommentarer om en viss person. Undvik därför att skriva nedvärderande uttalanden om enskilda individer, direkt eller indirekt.
 • känsliga personuppgifter såsom information om en individs ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller uppgifter om hälsa och sexualliv.
 • oseriös och irrelevant information som t.ex. beskrivning vad privatpersoner som jobbar på ett visst företag väljer att göra på sin fritid. Irrelevanta rekommendationer eller rent nonsens hjälper inte våra läsare och kommer därmed att raderas från thaiguiden.se.
 • olagligt material eller material som kan upplevas som stötande, t.ex. rasistiskt innehåll, trakasserier, kedjebrev eller intrång i material som skyddas av upphovsrätt eller varumärkesrätt.
 • länkar till webbplatser som innehåller olagligt eller olämpligt innehåll, t.ex. pornografiska, rasistiska eller andra uppenbart olämpliga webbplatser. Medlem som gör sådan länkning är direkt ansvarig för denna förseelse.
 • virussmittade, pornografiska eller upphovsrättsskyddade filer (t.ex. mp3-filer med kända artister).

Ditt ansvar vid otillåtna ageranden

Om vi finner att du agerat otillåtet och i strid med gällande lag och/eller mot vad som står i dessa medlemsvillkor kan vi varna dig och/eller radera rekommendationer/medlemskonto.

Vid sådant otillåtet agerande ansvarar du också för och ska ersätta skada som vi förorsakats på grund därav. Dessutom ska du hålla oss skadelösa ifrån krav från tredje man samt ersätta eventuella kostnader till följd av det otillåtna agerandet.

Alla försök till datorintrång i Thaiguiden.se:s system polisanmäls.

4. Marknadsföring och kommunikation med dig

Vi kan komma att skicka information till dig om thaiguiden.se och om våra samarbetspartners samt kommersiella budskap via e-post och andra elektroniska kommunikationssätt. Du kan givetvis tacka nej till framtida utskick genom att kontakta oss.

Vi kan också komma att kontakta dig för att informera dig om att någon vänt sig till thaiguiden.se med klagomål rörande en rekommendation som du har publicerat. Vi tar emellertid endast sådan kontakt i informationssyfte och tar inte på något sätt ställning till eventuellt brottsligt innehåll i den aktuella rekommendationen.

5. Personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet och prioriterar alltid skyddet av den information du anförtror oss och följer naturligtvis Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. I vår Integritetspolicy för medlemmar hittar du mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter.

6. Cookies

På thaiguiden.se använder vi cookies vilka du hittar information i vår

Cookiepolicy

7. Immateriella Rättigheter

Om inget annat anges innehar TG rättigheterna till allt material på denna webbplats. Materialet får inte kopieras, distribueras, tillgängliggöras för annan eller i något kommersiellt syfte användas på annat sätt utan att TGs eller vederbörande rättighetshavare lämnat sitt uttryckliga medgivande till detta. Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar. TG äger flertalet varumärken som används på thaiguiden.se. Ensamrätten till sådana varumärken innebär att såväl medlem som tredje man inte får använda varumärkena utan TGs tillstånd.

Vi ansvarar inte för och har inga förpliktelser för material eller tillgång till material på annan webbplats med länk till eller från denna webbplats.

8. Kontaktuppgifter

Nedan finner du TGs kontaktuppgifter.

Kontakt kan endast göras på vår webbplats under supportsidan.

9. Version

Senast uppdaterad 20 december 2020.