Dina personuppgifter

THAIGUIDEN.SE tar integritet på största allvar

och använder uppgifter som kan identifiera enskilda individer (nedan Personuppgifter) endast i enlighet med denna policy.

Denna policy gäller för thaiguden.se (även som TG). För oss är det viktigt att de personuppgifter du som kund anförtror oss hanteras på ett varsamt, ansvarsfullt, transparant och lagligt sätt. I denna text redogör vi översiktligt för vad vi gör med dina personuppgifter. Det är vi också skyldiga till enligt svensk och europeisk dataskyddslagstiftning.

Syftet med denna information är att ge dig mer detaljerad information om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder våra tjänster och prenumererar på våra tjänster.

VEM SOM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

När du anmäler dig för ett medlemskap och använder våra webbplats är det TG som ansvarar för dina personuppgifter. Det kallas enligt lagen för att man är personuppgiftsansvarig.

VARIFRÅN DINA PERSONUPPGIFTER KOMMER 

Den främsta källan till personuppgifter om dig är du själv, exempelvis uppgifter du lämnar när du anmäler dig till en tjänst, eller uppdaterar dina uppgifter i samband med ett medlemsskap. Exempel på sådana personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, såsom, e-postadress, mobiltelefonnummer, leveransadress, önskat betalsätt.

För användning av facebook inloggning eller Google inloggning gäller även respektive leverantörs policy. TG samlar in uppgift om mejladress och användarnamn från respektive leverantör, inga andra uppgifter samlas in och TG har inte rätt att posta inlägg på användarens sida hos respektive leverantör se även Privacy Policy för GOOGLE och Privacy Policy FACEBOOK

Personuppgifter skapas också som ett resultat av att du läser artiklar på vår webbplats, använder tjänster och kommunicerar med oss. Vi kan exempelvis spara besöks- och trafikdata, kommunikationsdata. Exempel på sådana personuppgifter är, din IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsare. Dessa uppgifter samlas in via så kallade cookies och används för att lära känna dig så att vi kan erbjuda dig en individanpassad upplevelse när du använder våra tjänster. För att kunna göra detta behöver vi ett samtycke från dig.

Vid behov kan vi också komma att uppdatera dina uppgifter från offentliga register eller publika upplysningstjänster såsom Bolagsverket.

Om du inte lämnar de personuppgifter som efterfrågas kan vi inte kan erbjuda dig de tjänster som ingår i vårt erbjudande. Vi kommer tydligt att ange när det är obligatoriskt att lämna en viss uppgift för att du ska kunna använda eller få del av viss produkt, tjänst eller erbjudande. Vi kommer också att vara tydliga när leveransen av en viss tjänst kräver ditt samtycke. 

VILKA VI KAN DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra företag som utför tjänster på uppdrag av oss, exempelvis analys, distribution eller andra tjänster för att uppfylla det avtal där du ingår som part. All utlämning kommer att ske enligt lag och dina personuppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än det vi redan informerat dig om.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som individ vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling till exempel direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten.

ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter, som användare, behandlas för följande ändamål med stöd av den lagliga grund som anges nedan. Nedan beskriver vi också hur vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Ändamål

Laglig grund


För att hantera din kundprofil behandlar vi personuppgifter för olika ändamål

Skapa och administrera dina beställda tjänster

Följa orderhistorik

Hantera historik t.ex. om betalsätt


För att fullgöra avtal i vilket du är part

För att fullgöra dina beställningar av tjänster

Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter på din kundprofil


För att fullgöra avtal i vilket du är part

För att kunna ge en relevant & personlig användarupplevelse på våra webbplatser

Ge besökare ett personligt anpassat innehåll


Samtycke som innebär att du godkänner denna typ av behandling

Intresseavvägning varvid det ligger i vårt intresse att ge en hög användarupplevelse genom att det är enkelt att använda våra tjänster och att det vi kommunicerar uppfattas som relevant

För att kunna hantera kundtjänstärenden

Kommunicera med dig som användare av våra tjänster och besvara frågor

Utreda klagomål eller supportärenden (inklusive teknisk support)

För att fullgöra avtal i vilket du är part.

Intresseavvägning, varvid vårt berättigade intresse är att kunna tillhandahålla effektiv support till våra användare.

Ekonomistyrning, bokföring och redovisning

Vi använder också dina ev. köp eller transaktioner för vår bokföring och redovisning

För att fullgöra rättsliga förpliktelser

HUR LÄNGE VI BEHÅLLER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för ovan angivna ändamål och/eller så länge du är kund eller så länge det måste sparas på grund av lagkrav, därefter tas uppgifterna bort eller avidentifieras.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som användare vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling exempelvis direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten, Datainspektionen. Här kan du läsa mer om dina rättigheter

VEM DU KONTAKTAR

Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter ber vi dig att skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran som en bilaga och skicka in den via vår helpdesksystem. Du kan också alltid kontakta kundservice via vår hemsida om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter. 

Du kan när som helst avsluta ditt konto samt radera alla dina uppgifter hos oss genom att klicka på knappen "Avsluta Mitt Konto".