Allmänna villkor

1. Allmänt

Genom att använda och / eller besöka denna webbplats på www.thaiguiden.se

samtycker du till att vara bunden av dessa villkor (som omfattar sekretesspolicy). Dessa Villkor kan uppdateras utan att vi meddelar dig detta, så kontrollera dessa allmänna villkor regelbundet.

Denna webbportal tillhandahålls av thaiguiden.se. Allmänheten kan inte använda sig av denna webbplats fullt ut utan att först registrera ett medlemskap samt efter det abonnera på en av prenumerationsplanerna. Portalen är en plats för att hitta olika former av massage samt att man kan använda sig av olika forum och PM (privata meddelanden) för att diskutera olika ämnen. Ämnena och underämnen under olika kategorier som anges på webbplatsen är inte tillgängliga eller åtkomliga för alla, åtkomstnivån styrs av vilken prenumerationsplan man abonnerar på.

Innehållet på denna webbplats, inklusive dess immateriella rättigheter, ägs av thaiguiden.se, som populärt kan betecknas som "TG". Innehållet får inte publiceras, kopieras, användas eller kopieras utan TG skriftliga medgivande, inte ens för studier eller icke-kommersiella ändamål.

2. Ansvarsfriskrivning

Med förbehåll för kommentarerna om användares bidrag nedan har rimliga ansträngningar gjorts för att erbjuda den mest aktuella, korrekta och klart uttryckt information som möjligt, på denna webbplats. Trots detta kan oavsiktliga fel i information förekomma.

TG ger inga garantier eller utfästelser vad gäller riktighet, kvalitet, innehåll, fullständighet eller lämplighet iden information och/eller dom uppgifter som finns på webbplatsen. I alla situationer där TG tryckta publikationer skiljer sig från den text som finns på webbplatsen, gäller de utskrivna dokument före den text som finns på webbplatsen.

TG förbehåller sig också rätten att göra ändringar i webbplatsen när som helst utan förvarning. Denna webbplats kan ge tillgång till World Wide Web, inklusive länkar till andra webbplatser. När du lämnar webbplatsen TG (inklusive via länkar från vår webbplats), kan TG inte styra den information du kommer åt och TG ansvarar inte för din användning av andra webbplatser. Du får använda andra webbplatser på egen risk.

Om vilseledande, felaktig eller på annat sätt olämpligt informationen på denna webbplats kommer till vår kännedom, kommer rimliga ansträngningar att göras för att fastställa eller ta bort den. Sådana farhågor om webbplatsen bör ställas till webb-admin (at) thaiguiden.se

3. Tillförlitlighet

TG lämnar inga utfästelser eller garantier om tillståndet eller funktionaliteten i denna webbplats, dess lämplighet för användning, eller att denna webbtjänst fungerar utan avbrott eller är felfri.

Vi kan inte garantera att webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt för användning i varje territorium runt om i världen. Genom att använda webbplatsen, är du ansvarig för att följa alla tillämpliga lagar i ditt område. Du måste sluta använda denna webbplats omedelbart om du genom att använda denna webbplats bryter mot någon lag eller förordning i ditt land.

4. Friskrivning från skadestånd

Genom att använda denna webbplats eller någon del av det (inklusive eventuell blogg eller eventuella interaktiva områden), antar du alla risker i samband med användning av denna webbplats, inklusive risken för att förlita sig på information eller innehåll som finns på denna webbplats eller att du utsätter din dator för risker, programvara eller att data skadas.

TG skall inte vara ansvariga gentemot dig för några direkta, indirekta, särskilda, tillfälliga eller följdskador, inklusive (men inte begränsat till) förlorade intäkter eller förlorade intäkter till följd av användning eller missbruk av TG webbplats och / eller information som finns på den.

Om din användning av webbplatsen, inklusive (men inte begränsat till) din användning av innehållet, sessioner, blogg eller utstationering / uppladdning av kommentarer eller annat innehåll, eller brott mot dessa regler och villkor, skapar eventuella förluster för TG, kommer ni att få kompensera TG för alla sina förluster (inklusive direkta och indirekta förluster, alla kostnader och alla skador).

5. Ansvars påskrift

Hänvisning i webbplatsen för att några särskilda kommersiella produkter, processer eller tjänster med varunamn, varumärke, tillverkare, eller på annat sätt innebär inte sitt stöd, rekommendation eller gynna av TG. De åsikter och synpunkter som uttrycks från författare på denna webbplats behöver inte nödvändigtvis reflektera eller motsvarar de av TG åsikter och synpunkter, och får inte användas för reklam eller produkterkännande ändamål.

6. Dina bidrag till webbportalen

Om du skickar eller ladda upp något innehåll till webbplatsen samtycker du till att acceptera och följa följande regler vid alla tidpunkter. I dessa villkors "innehåll" menas varje blogg, kommentarer eller annat användargenererat innehåll.

Du är helt ansvarig för allt innehåll som publiceras av dig på webbplatsen. Du får inte posta eller ladda upp något innehåll eller använda webbplatsen på ett sätt som bryter mot någon lag eller kränker någon organisation / enskildas rättigheter. Du samtycker till att inte posta eller ladda upp något innehåll eller använda webbplatsen på ett sätt som är kränkande, hotfullt, ärekränkande, obscent, trakasserande, falsk, missvisande eller otillförlitliga.

Vi kan inte garantera att vi modererar något innhåll som publiceras på webbplatsen, men vi förbehåller oss rätten att granska / ta bort / ändra innehållet när som helst (inklusive eventuella bloggar eller kommentarer). Vi förbehåller oss också vår rätt att säga upp din tillgång till webbplatsen eller någon del av den. Eventuella synpunkter på hemsidan lämnas utan att redigeras. Om du vill rapportera innehåll på webbplatsen, vänligen maila oss på: webb-admin(at)thaimassagesalonger.se

Allt innehåll som bidras till webbplatsen av användarna innehåller bidragsgivarens personliga åsikter och information och inte de av TG. Vi kan inte garantera eller godkänna riktigheten eller tillförlitligheten, och tar inget ansvar för, råd, åsikter, uttalanden eller information som finns i varje användargenererat innehåll.

Du samtycker oåterkalleligen till att allt innehåll du publicerar på webbplatsen (inklusive eventuella kommentarer) kan användas av TG för något syfte, inklusive på våra webbplatser och i papperspublikationer, förutsatt att den används i enlighet med vår sekretesspolicy.

7. Ändring av Villkor

TG förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, att revidera, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa Villkor genom att publicera uppdateringar och förändringar till vår webbplats. Denna översyn kommer att vara bindande och träda ikraft omedelbart efter offentliggörandet av det reviderade avtalet på vår webbplats. Du kan läsa den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår hemsida eller tjänsterna efter meddelandet av eventuella ändringar av dessa användarvillkor accepterar du dessa ändringar.

8. Gällande lag

Detta avtal ska regleras i med svensk rätt och skall prövas av svensk domstol med tingsrätt som första instans.

9. Kontaktuppgifter

Frågor om Villkoren bör skickas till oss på support (at) thaimguiden.se.

10. Integritetspolicy

Att skydda din integritet är viktig för oss på TG. Vi lämnar inte ut uppgifter som samlats in här på webbplatsen till tredje part utom i följande situationer.

Vi har rätt att lämna ut uppgifter om det finns en lagstadgad skyldighet att göra så

Vilken information samlar vi in ​​om dig?

Vi kan samla in personlig information från dig när du använder webbplatsen, inklusive när du publicera innehåll till webbplatsen eller kontaktar oss via hemsidan. Denna personliga information kan inkludera, men är inte begränsat till, dina kontaktuppgifter, eller andra personliga uppgifter, och video eller foton som du ger oss.

Hur använder vi den här informationen?

Dina personuppgifter kommer att användas av TG för att behandla dina önskemål, tillhandahålla och administrera TG tjänster, för att visa innehåll som du har lämnat till oss på hemsidan (inklusive kommentar eller blogginlagor). Vi kommer också att använda / förvara dina personuppgifter för våra interna register.

Vilka säkerhetsåtgärder har vidtagits för att skydda dina personuppgifter?

Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att förhindra förlust, missbruk, obehörig ändring av information du ger oss via hemsidan.

Meddelanden från oss i samband med webbplatsen kan skickas till dig via e-post. E-post är inte en helt säker kommunikationsmedel och vi kan inte garantera vår e-post är fri från virus och andra skadliga effekter.

Använder vi cookies och vad är cookies?

Vi använder cookies för att hjälpa oss att leverera och förbättra våra tjänster. Cookies är små bitar av data som vi lagrar på enheten (dator, mobiltelefon, surfplatta) som du använder för att komma åt vår hemsida. Till exempel kan vi använda Google Analytics som använder cookies för att underlätta användningen av övervakning. Genom att använda våra tjänster godkänner du vår användning av cookies. Webbläsare accepterar normalt cookies som standard. Men om du vill begränsa eller blockera cookies som sätts av vår webbplats och andra webbplatser, kan du göra detta via din webbläsares inställningar.

11. Datahantering - GDPR

Dessa villkor om datahantering omfattar enbart information som erhålls genom "Användare på Webbplatsen".
Villkoren har uppdaterats med "DATAHANTERING" för att uppfylla villkoren i General Data Policy Regulation (GDPR) (EU) 2016/679

11 Insamling och lagring av uppgifter

11.1 För tillgång och åtkomst till vissa delar av Webbplatsen krävs av Användaren att de lämnar kontaktuppgifter, faktureringsinformation samt andra uppgifter som gör att thaiguiden.se (även här som TG) kan identifiera denna användare. Inom andra områden av Webbplatsen samlar eller kan TG samla in uppgifter som inte är unik, exempelvis hur Webbplatsen används av Användaren, detta sker genom användande av sk "cookies" se vidare under punkt 4 här nedan.

Användarens registrerade uppgifter, såsom ex. personuppgifter, kommer att lagras och behandlas i webbservrar tillhandahållna av extern leverantör (Webbhotell). Informationen som samlas in genom Webbplatsen kan delas inom TMS för att kunna leverera de produkter och tjänster som Webbplatsen erbjuder eller för att kunna företa analys av vår databas såsom profilering av registrerade Användare (Medlemmar).

Inloggning till webbplatsen

För inloggning till webbplatsen används ett inloggningsformulär. Där kan användaren själv välja att fylla i uppgifterna för inloggning eller använda sig av inloggning via facebook konto eller Google konto.

För användning av facebook inloggning eller Google inloggning gäller även respektive leverantörs policy. TG samlar in uppgift om mejladress och användarnamn från respektive leverantör, inga andra uppgifter samlas in och TG har inte rätt att posta inlägg på användarens sida hos respektive leverantör se även Privacy Policy för GOOGLE och Privacy Policy FACEBOOK

11.2 TG:s användning av uppgifter

11.2.1 Information som TG erhåller från Webbplatsen, oavsett vilken typ av information, används av TG enbart för att kunna genomföra Webbplatsens verksamhet.
Informationen, som samlas in, används för att administrera registreringar, besvara frågor från användare, driva och förbättra Webbplatsen samt för att kunna leverera de produkter och tjänster som Webbplatsen har att erbjuda.

11.2.2 TG kan använda kontaktinformationen i syfte att informera om uppdateringar av Webbplatsen eller om produkter och tjänster som TG erbjuder. TG kan också dela med sig av kollektiv, helt anonym, information beträffande besökare av Webbplatsen till klienter, partners och annan tredje man.

11.3 Utlämnande av uppgifter

11.3.1 Inga personuppgifter eller någon annan, för användaren, känslig information kommer att lämnas ut av TG med undantag för punkterna 11.3.2 och 11.3.3 här nedan.

11.3.2 TG har rätt att lämna ut information till företag eller anställda för att utföra tjänster för vår räkning exempelvis för drift av våra webbservrar och/eller analys av information.

11.3.3 I följande fall har TG skyldighet samt rätt att lämna ut registrerade uppgifter:

  • Om det begärs av ett offentligt organ eller annan tillsynsmyndighet.
  • För att förhindra ett brott.
  • För att skydda nationell säkerhet.
  • Om det finns en lagstadgad skyldighet för TG att göra detta.
  • För att skydda rättigheter eller äganderätter tillhörande TG.
  • För att skydda användares- eller allmänhetens säkerhet.
  • TG har rätt att lämna ut och överföra registrerade uppgifter till tredje part som förvärvar hela eller en väsentlig del av TG:s verksamhet, oavsett hur ett sådant förvärv sker.

11.3.4 Om TG blir föremål för ett konkursförfarande får TG eller dess konkursförvaltare dessutom sälja, licensera eller på annat sätt förfoga över registrerade uppgifter.
Om en försäljning skulle äga rum av hela eller en väsentlig del av vår verksamhet kommer användaren att informeras på Webbplatsen eller på annat lämpligt sätt.

11.4 Policy för behandling av statistik

11.4.1 I Webbplatsen används sk. "session cookies", detta är en liten textfil som lagras temporärt på användarens hårddisk.
Dessa cookies används för att förenkla och personifiera användandet av Webbplatsen genom att möjliggöra för användaren att återgå till tidigare besökta sidor utan att behöva logga in igen.

Dessa cookies används endast på "personifierade" sidor på Webbplatsen, det vill säga sidor där lösenord och användarnamn krävs.
På Webbplatsen används inte sk Web Beacons.

11.4.2 Webbsidans servrar sparar enbart statistik över vilka sidor som besökts.

11.4.3 Tredje part, som marknadsför sig på Webbplatsen, kan använda sig av cookies eller Web Beacons.
TG har ingen som helst kontroll eller ansvar för tredjeparts förehavanden.

11.5 Uppdatering eller ändring av registrerade uppgifter

11.5.1 Användaren har möjlighet till att rätta och/eller uppdatera alla sina uppgifter som är lagrade via Webbplatsen genom att kontakta TG.

11.5.2 Användare som har samtyckt till att ta emot kommersiell e-post eller annan liknande kommunikation från TG enligt dessa villkor, men i efterhand ångrat sig, kan då kontakta TG och begära en ändringter av dessa uppgifter.

11.6 Radering av registrerade uppgifter

11.6.1 Användare kan när som helst, genom att kontakta TG, begära omedelbar radering av sitt konto samt alla uppgifter tillhörande detta konto, som är lagrade via Webbplatsen såsom:

  • Recensioner
  • Foruminlägg
  • Användardata

11.7 Säkerhet

11.7.1 För registrerade kontaktuppgifter har OM har vidtagit tekniska åtgärder, såsom kryptering och hashning, för att skydda dessa mot obehörig åtkomst.

11.7.2 Webbplatsen är lösenordsskyddad, man väljer ett eget lösenord när man skapar sitt konto på Webbplatsen.
Det enda sättet att kunna ta sig in på Webbplatsen och ändra uppgifter som är registrerade för användare samt i annonser är genom att ha rätt lösenord och användarnamn. Användaren kan, på egen risk, ändra sitt lösenord.
All lösenordsinformation samt all direkt kommunikation (PM, privat meddelande) mellan användare på webbplatsen är krypterad, undantaget är forumet samt recensioner, och TG har inte tillgång till denna information.

11.7.3 All kontakt samt all överföring av data mellan användare och webbplatsen är krypterad genom SSL (Secure Sockets Layer).

11.7.4 Oavsett ovanstående vidtagna åtgärder kan TG inte garantera att obehörig aldrig kan ta sig igenom dessa skyddsåtgärder eller använda registrerade kontaktuppgifter för otillbörliga ändamål eftersom Internet är ett öppet system.

11.8 Meddelande vid dataintrång

11.8.1 TG ska informera användare samt datainspektionen om dataintrång, om ett sådant har skett, senast inom 72 timmar från upptäckt.

11.9 Förändring av datahanteringsvillkor

11.9.1 Om TG beslutar att ändra i innehållet i dessa villkor, kommer detta att anslås genom ett meddelande på Webbplatsen eller på annat lämpligt sätt.